كارگاه‌هاي آموزش دستورنامه رابرت (كادرها)
پذيرش > دستورنامه رابرت - ويرايش دهم > فصل هشتم: پيشنهادهاي ضمني > فصل هشتم: پيشنهادهاي ضمني

فصل هشتم: پيشنهادهاي ضمني

در اين فصل پينشهادهاي ضمني به شرح زير مورد بررسي قرار گرفته است:
- 23. اخطار دستورنامه‌اي
- 24. فرجام
- 25. تعليق قواعد
- 26. مخالفت با بررسي موضوع
- 27. تفكيك موضوع
- 28. بررسي بند بند
- 29. تشكيك آرا
- 30. پيشنهادهاي مربوط به روش اخذ‌ رأي
- 31. پيشنهادهاي مربوط به معرفي نامزدها
- 32. تقاضاي معذوريت از وظيفه
- 33. تقاضاها و استعلام‌ها

  • الف. استعلام پارلماني
  • ب. اخطار اطلاعاتي
  • پ. تقاضاي مجوز (يا ترك) يا استرداد، يا تعديل يك پيشنهاد
  • ث. تقاضاي قرائت متن
  • ج. تقاضا‌هاي فوريتي ديگر

مقاله‌هاى اين بخش


بخش 23: اخطار دستور (فصل هشتم: پيشنهادهاي ضمني )

چهار شنبه 11 ژوئن 2014
براي فهرست اين پيشنهادها و توصيف خصوصيت آن‌ها به مثابه يك دسته، به بخش 6 صفحه‌هاي 66 به بعد نگاه كنيد. وقتي عضوي فكر ‌كند قواعد مجمع نقض مي‌شود، مي‌تواند اخطار دستور دهد، و به اين وسيله از رئيس درخواست صدور حكم و اجراي قواعد كند. خصوصيات توصيفي استاندارد اخطار دستور: 1. از هر پيشنهاد در دست بررسي كه از آن‌ ناشي شده باشد، جلو (...)


پذيرش | تماس | نقشه‌ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 204380

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دستورنامه رابرت - ويرايش دهم   پيگيرى فعاليت سايت فصل هشتم: پيشنهادهاي ضمني   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 3.0.17 + AHUNTSIC

Creative Commons License