كارگاه‌هاي آموزش دستورنامه رابرت (كادرها)
پذيرش > دستورنامه رابرت (براي نوآموزان) > قسمت سوم: إخذ رأي و انتخابات > قسمت سوم: إخذ رأي و انتخابات

قسمت سوم: إخذ رأي و انتخابات

در اين زيربخش موضوع‌هاي زير بررسي شده‌اند:
- بخش 8: اخذر رأي
- بخش 9. معرفي نامزد‌ها و انتخابات

مقاله‌هاى اين بخش


معرفي نامزدها و انتخابات (قسمت سوم: إخذ رأي و انتخابات)

چهار شنبه 23 آوريل 2014
الف - معرفي نامزد معرفي نامزد، يك پيشنهاد رسمي به يك تشكل مبتني بر رأ يگيري، در يك انتخابات براي احراز كردن يك سمت يا يك پست است كه فرد خاصي را به عنوان كسي كه مي بايست انتخاب شود، معرفي مي كند. روش معمول معرفي كردن نامزدهاست، تا دامنه ي رأي دادن به نامزدهاي مشتاق و با صلاحيت محدود شود. رايج ترين روش هاي معرفي كردن نامزدها براي (...)


اخذ رآي (قسمت سوم: إخذ رأي و انتخابات)

سه شنبه 22 آوريل 2014
الف - آراى مورد نياز 1 - اكثريت آرا معمولاً براي تصويب يك پيشهاد يا انتخاب يك مسؤول اكثريت آرا)ماجوريتي( مورد نياز است.)جدول «د » در صفحات 194 - 195 آرای مورد نياز براي پيشنهادهاي رايج را فهرست كرده است. فهرست جامع تر در جدول II كتاب قواعد نظم ويرايش دهم ارايه شده است(. اكثريت آرا به معناي «بيش از نصف آرا داده شده توسط افراد (...)


پذيرش | تماس | نقشه‌ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 599477

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دستورنامه رابرت (براي نوآموزان)   پيگيرى فعاليت سايت قسمت سوم: إخذ رأي و انتخابات   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 3.0.17 + AHUNTSIC

Creative Commons License