كارگاه‌هاي آموزش دستورنامه رابرت (كادرها)
آمار سايت
183 مقاله‌ها | 22 : نويسنده | بازديد كنندگان 213322

محبوب‌‌ ترين مقاله‌ها

معرفي دستگاه مفهومي براي فهم بحران در فعاليت‌هاي شركتي و انجمني

جمعه 21 مارس 2014 بوسيله‌ى داود حسين محبوبيت سايت : 100 %

استقبال معاونت اجرايي و اداري شوراي عالي استان‌ها از آموزش قواعد پيش‌گزيده‌ي اداره شوراها

يكشنبه 11 اكتبر 2015 بوسيله‌ى گروه نويسندگان محبوبيت سايت : 47 %

بازنگری در تعریف قانون پارلمان

دو شنبه 4 ژانويه 2016 بوسيله‌ى گروه نويسندگان محبوبيت سايت : 22 %

دستورنامه رابرت، فصل هیجدهم، قسمت ۵۷: اصلاح آئین‌نامه

شنبه 23 ژانويه 2016 بوسيله‌ى گروه نويسندگان محبوبيت سايت : 22 %

بخش ششم: توصيف دسته‌ها و پيشنهادهاي جداگانه

شنبه 31 مه 2014 محبوبيت سايت : 22 %

دستورنامه رابرت؛ فصل سیزدهم؛ بخش ۴۵: رویه اخذ رأی

شنبه 5 مارس 2016 بوسيله‌ى گروه نويسندگان محبوبيت سايت : 22 %

بخش 14: تعويق مشخص

يكشنبه 1 ژوئن 2014 محبوبيت سايت : 22 %

نخستین تجربه محلی‌سازی دستورنامه رابرت در یک بنگاه تولیدی

دو شنبه 4 ژوئيه 2016 بوسيله‌ى گروه نويسندگان محبوبيت سايت : 22 %

تجربه نو در عرصه انجمن‌سازی

پنج شنبه 4 اوت 2016 بوسيله‌ى گروه نويسندگان محبوبيت سايت : 22 %

بخش 26. مخالفت با بررسي يك موضوع

چهار شنبه 11 ژوئن 2014 محبوبيت سايت : 22 %

پذيرش | تماس | نقشه‌ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 213322

 پيگيرى فعاليت سايت fa    ?

سايت با اسپيپ درست شده است 3.0.17 + AHUNTSIC

Creative Commons License