كارگاه‌هاي آموزش دستورنامه رابرت (كادرها)
آمار سايت
183 مقاله‌ها | 21 : نويسنده | بازديد كنندگان 216798

محبوب‌‌ ترين مقاله‌ها

Teaching Robert’s Rules of Order to the Iranin homeowners’ associatons

Wednesday 9 December 2015 by Editorial Popularity : 100 %

فهرست مطالب دستورنامه رابرت براي نوآموزان

يكشنبه 27 سپتامبر 2015 بوسيله‌ى گروه نويسندگان محبوبيت سايت : 90 %

استقبال معاونت اجرايي و اداري شوراي عالي استان‌ها از آموزش قواعد پيش‌گزيده‌ي اداره شوراها

يكشنبه 11 اكتبر 2015 بوسيله‌ى گروه نويسندگان محبوبيت سايت : 77 %

تفويض اختيار به دبير ماپو

پنج شنبه 21 مه 2015 بوسيله‌ى گروه نويسندگان محبوبيت سايت : 77 %

قانون و شبه‌ قانون

دو شنبه 12 اوت 2013 بوسيله‌ى گروه نويسندگان محبوبيت سايت : 76 %

Teaching Robert’s Rules of Order to the Parsian Gas Refining Company

Friday 18 December 2015 by Editorial Popularity : 68 %

The Story Of Robert’s Rules In Iran Continues

Monday 6 July 2020 by Editorial Popularity : 59 %

طرح كلي برنامه آموزشي كارگاه‌هاي تأسيس انجمن

چهار شنبه 22 آوريل 2015 بوسيله‌ى گروه نويسندگان محبوبيت سايت : 52 %

معرفي دستگاه مفهومي براي فهم بحران در فعاليت‌هاي شركتي و انجمني

جمعه 21 مارس 2014 بوسيله‌ى داود حسين محبوبيت سايت : 47 %

Teaching Robert’s Rules of Order to Tehran local councillors

Thursday 9 June 2016 by Editorial Popularity : 42 %

پذيرش | تماس | نقشه‌ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 216798

 پيگيرى فعاليت سايت fa    ?

سايت با اسپيپ درست شده است 3.0.17 + AHUNTSIC

Creative Commons License