كارگاه‌هاي آموزش دستورنامه رابرت (كادرها)
آمار سايت
187 مقاله‌ها | 22 : نويسنده | بازديد كنندگان 221234

محبوب‌‌ ترين مقاله‌ها

استقبال معاونت اجرايي و اداري شوراي عالي استان‌ها از آموزش قواعد پيش‌گزيده‌ي اداره شوراها

يكشنبه 11 اكتبر 2015 بوسيله‌ى گروه نويسندگان محبوبيت سايت : 100 %

The Iranian Teachers Organization Appreciates Robert’s Rules Of Order

Monday 13 July 2020 by Editorial Popularity : 97 %

از تلگرام به سرخوردگي يا آشوب، و شايد، به دموكراسي

دو شنبه 28 سپتامبر 2015 بوسيله‌ى گروه نويسندگان محبوبيت سايت : 84 %

Robert’s Rules Of Order At The Iranian Teachers Organizing

Monday 6 July 2020 by Editorial Popularity : 53 %

معرفي دستگاه مفهومي براي فهم بحران در فعاليت‌هاي شركتي و انجمني

جمعه 21 مارس 2014 بوسيله‌ى داود حسين محبوبيت سايت : 49 %

New Achievement For Robert’s Rules Of Order In Iran

Wednesday 15 July 2020 by Editorial Popularity : 48 %

نصاب در قانون و نصاب در «شبه قانون»

جمعه 21 مارس 2014 بوسيله‌ى داود حسين محبوبيت سايت : 47 %

First Resolution On First Democracy

Tuesday 2 March 2021 by Editorial Popularity : 41 %

قانون و شبه‌ قانون

دو شنبه 12 اوت 2013 بوسيله‌ى گروه نويسندگان محبوبيت سايت : 40 %

فهرست مطالب كتاب "دستورنامه‌ رابرت"

يكشنبه 24 ژوئيه 2016 محبوبيت سايت : 36 %

پذيرش | تماس | نقشه‌ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 221234

 پيگيرى فعاليت سايت fa    ?

سايت با اسپيپ درست شده است 3.0.17 + AHUNTSIC

Creative Commons License