كارگاه‌هاي آموزش دستورنامه رابرت (كادرها)

فهرست مطالب كتاب "دستورنامه‌ رابرت"

ويرايش آخر: یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
يكشنبه 24 ژوئيه 2016 بوسيله‌ى گروه نويسندگان

ويرايش دهم كتاب «رابرتز رولز آو اوردر» [1] (دستورنامه رابرت)‌ كه در سال ۲۰۰۰و در حدود ۸۰۰ صفحه در ايالات متحد آمريكا منتشر شده، تمام قواعد و رويه‌‌هاي پيش‌گزيده‌ي اداره‌ي انواع مجامع تصميم‌گيري و سازمان‌ها و انحمن‌هاي دموكراتيك را به صورت جامع و كامل تشريح كرده است. ريشه‌ي اين قواعد، به دولت‌‌شهر‌هاي يونان باستان مي‌رسد. سنت‌هاي دموكراسي يونان به روم منتقل شد و برخي از آن‌ها در دوران چهار صد ساله‌ي حكومت امپراتوري رم بر بريتانيا، با سنت‌هاي قبيله‌اي آنگلوساكسون‌ها در آميخت. اما بخش اصلي قانون عرفي پارلماني طي حدود هشتصد سال در پارلمان‌هاي انگلستان ساخته و پرداخته شد و از آنجا به مهاجر نشين‌هاي قاره‌ي جديد انتقال يافت.

به دليل حضور مهاجر نشينان غيرانگليسي تبار در ايالات متحد آمريكا و شكل‌گيري سنت‌هاي متفاوت پارلماني در ايالات مختلف آن كشور، مكتوب كردن و نشر اين قواعد در آمريكا ضرورت پيدا كرد. توماس جفرسو نخستين رئيس مجلس سنا و معاون رئيس جمهور ايالات متحد آمريكا نخستين نگارش اين قواعد را با عنوان «راهما» براي استفاده در مجلس سناي آمريكا مكتوب كرد. بعدها، هنري مارتين رابرت براي نخستين بار روايتي از اين قواعد را براي استفاده در انواع سازمان‌هاي انتخابي و مجامع تصميم‌گيري گردآوري و در سال ۱۸۷۶ منتشر ساخت. اين كتاب به همت همسر، عروس، پسر و نوه‌ي هنري مارتين رابرت به صورت مرتب مورد بازنگري قرار گرفته است و به خاطر روزآمدسازي مستمر، از سوي بيش از هشتاد درصدانجمن‌ها و سازمان‌هاي دموكراتيك در كشورهاي توسعه‌يافته، به عنوان «مرجع پارلماني» مورد استناد قرار مي‌گيرد و طبق قواعد آن اداره مي‌شوند. براي مطالعه بيشتر در اين زمينه‌ها به پيشگفتار اين كتاب دراينجا مراجعه فرماييد.

ويرايش دهم اين كتاب كه زير نظر هنري مارتين رابرت سوم و با همكاري گروهي از وكلاي پارلماني، مورد تجديد نظر قرار گرفته بود، از سال‌ها پيش به فارسي ترجمه شد و از طريق وب‌سايت‌هاي مختلف در اختيار علاقمندان قرار گرفت و قرار بود نسخه كاغذي آن نيز از سوي نشر اختران منتشر شود به دلايلي كه مسؤليت‌ آن‌ها بر عهده مترجم است به عقب افتاد تا اينكه سرانجام تصميم گرفته شد ترجمه‌ي ويرايش يازدهم اين كتاب كه در سال ۲۰۱۱ در ایالات متحده انتشار یافت، به صورت کاغذی در اختیار علاقمندان قرار بگیرد. به اين ترتيب، علاقمندان بايد عنايت داشته باشند كه نسخه اصلي فارسي اين كتاب، ترجمه ويرايش يازدهم خواهد بود كه مي‌توانند آن را به عنوان مرجع پارلماني سازمان‌هاي متبوع خود انتخاب و تصويب كنند. براي كسب اطلاع از تغييرات ويرايش يازدهم نسبت به ويرايش دهم به اينجا مراجعه فرماييد.

با عنايت به اين توضيح‌هاست كه فهرست مطالب ترجمه غيرنهايي ويرايش دهم دستورنامه رابرت در ادامه تقديم مي‌شود:

- پيشگفتار
- اصول زيربنايي قانون پارلمان

I. مجامع مشورتي: انواع و قواعد آن

1. مجمع مشورتي
- ماهيت مجمع مشورتي،
- انواع مجامع مشورتي،
- قابليت كاربرد قواعد پارلماني اصلاح شده در كميته‌ها و هيأت‌هاي كوچك،

2. قواعد يك مجمع يا سازمان
- منشور شركت،
- اساسنامه، آئين‌نامه‌ها،
- دستورنامه،
- مقررات جاري،

II انجام كار در مجمع مشورتي

3. مقررات و رويه‌هاي اساسي
- تركيب حداقلي يك مجمع مشورتي،
- الگوي رسميت،
- اعلام رسميت، نظم امور
- روش‌هاي طرح موضوع در مجمع
- نوبت گرفتن و دادن

4. رسيدگي به يك پيشنهاد
- چگونه يك پيشنهاد در برابر مجمع مطرح مي‌شود،
- بررسي يك پيشنهاد اصلي، گام‌هاي اساسي،
- تصويب يك پيشنهاد يا اقدام بدون پيشنهاد،
- با اجماع (يا توافق) عمومي
- رابطه‌ي ساير پيشنهادها با پيشنهاد اصلي

III. توصيف پيشنهاد‌ها در تمام دسته‌بندي‌ها

5. دسته‌بندي‌هاي اساسي؛ نظام اولويت‌بندي پيشنهادها
- دسته‌هاي پيشنهادها
- پيشنهاد‌هاي ثانويه به مثابه يك مفهوم بنيادين

6. توصيف دسته‌ها و پيشنهادهاي جداگانه
- پيشنهاد اصلي
- پيشنهادهاي فرعي
- پيشنهادهاي فوريتي
- پيشنهادهاي ضمني
- پيشنهادهايي كه موضوعي را دوباره در برابر مجمع قرار مي‌دهند

7. خصوصيات توصيفي استاندارد پيشنهادها

IV. نشست و اجلاس

8. نشست، اجلاس، تنفس، ختم
- شرح اصطلاح‌ها
- ارتباط مفاهيم
- معناي اجلاس (دوره)

9. انواع ويژه‌ي نشست‌هاي كاري
- نشست عادي
- نشست خاص
- نشست تعويقي
- نشست سالانه
- اجلاس غيرعلني
- اجلاس عمومي

V. پيشنهاد اصلي

10. پيشنهاد اصلي
- تمايز بين پيشنهاد اصلي اوليه و پيشنهادهاي اصلي ضمني
- توصيف خصوصيات استاندارد
- قاب‌بندي پيشنهادهاي اصلي
- پيشنهادهاي اصلي كه در دستور نيستند
- برخورد با پيشنهادهاي اصلي
- اخطار قبلي پيشنهادها
- پيشنهاد براي تصويب و پيشنهاد براي تأييد

VI. پيشنهادهاي فرعي

- 11. تعويق نامشخص
- (كنار گذاشتن يك پيشنهاد اصلي بدون رأي مستقيم به آن)
- خصوصيات توصيفي استاندارد
- قواعد و توضيح‌هاي بيشتر
- شكل و نمونه

12. اصلاح
- خصوصيات توصيفي استاندارد
- قواعد توضيح‌ بيشتر (همراه با شكل‌ها)
- پركردن جاي خالي‌ها

13. ارجاع يا احاله
- خصوصيات توصيفي استاندارد
- قواعد و توضيح بيشتر
- شكل و نمونه

14. تعويق مشخص
- خصوصيات توصيفي استاندارد
- قواعد و توضيح بيشتر
- شكل و نمونه

15. كميت مذاكره
- خصوصيات توصيفي استاندارد
- قواعد و توضيح بيشتر
- شكل و نمونه

16. كفايت مذاكره
- (بي‌درنگ به مذاكره و طرح پيشنهادهاي فرعي به جز پيشنهاد روي‌ميز‌گذاري خاتمه مي‌دهد)
- خصوصيات توصيفي استاندارد
- قواعد و توضيح بيشتر
- شكل و نمونه

17. روي‌ميزگذاري
- (كنار گذاشتن كار در دست بررسي براي انجام فوري كاري ديگر)
- خصوصيات توصيفي استاندارد
- قواعد و توضيح بيشتر
- شكل و نمونه

VII. پيشنهادهاي فوريتي

18. اخطار دستور روز
- (تقاضا براي انجام كارها طبق دستور)
- خصوصيات توصيفي استاندارد
- قواعد و توضيح بيشتر
- شكل و نمونه

19. طرح تقاضاي فوريتي
- خصوصيات توصيفي استاندارد
- قواعد و توضيح بيشتر
- شكل و نمونه

20. تنفس
- خصوصيات توصيفي استاندارد
- قواعد و توضيح بيشتر
- شكل و نمونه

21. ختم جلسه
- خصوصيات توصيفي استاندارد
- قواعد و توضيح بيشتر
- شكل و نمونه

22.تعیین زمان نشست تعویقی
- خصوصيات توصيفي استاندارد
- قواعد و توضيح بيشتر
- شكل و نمونه

VIII. پيشنهادهاي ضمني

23. اخطار دستور
- خصوصيات توصيفي استاندارد
- قواعد و توضيح بيشتر
- شكل و نمونه

24. فرجام
- خصوصيات توصيفي استاندارد
- قواعد و توضيح بيشتر
- شكل و نمونه

25. تعليق قواعد
- خصوصيات توصيفي استاندارد
- قواعد و توضيح بيشتر
- شكل و نمونه

26. مخالفت با بررسي موضوع
- خصوصيات توصيفي استاندارد
- قواعد و توضيح بيشتر
- شكل و نمونه

27. تفكيك موضوع
- خصوصيات توصيفي استاندارد
- قواعد و توضيح بيشتر
- شكل و نمونه

28. بررسي بند بند
- خصوصيات توصيفي استاندارد
- قواعد و توضيح بيشتر
- شكل و نمونه

29. تشكيك آرا
- خصوصيات توصيفي استاندارد
- قواعد و توضيح بيشتر
- شكل و نمونه

30. پيشنهادهاي مربوط به روش اخذ‌ رأي
- خصوصيات توصيفي استاندارد
- قواعد و توضيح بيشتر
- شكل و نمونه

31. پيشنهادهاي مربوط به معرفي نامزدها
- خصوصيات توصيفي استاندارد
- قواعد و توضيح بيشتر
- شكل و نمونه

32. تقاضاي معذوريت از وظيفه
- خصوصيات توصيفي استاندارد
- قواعد و توضيح بيشتر
- شكل و نمونه

33. سؤال‌ها و تقاضا‌ها
- خصوصيات توصيفي استاندارد
- قواعد و توضيح بيشتر (همراه با شكل‌ها)

- الف. سؤال‌هاي پارلماني
- ب. تقاضاي توضيح
- پ. تقاضاي مجوز پس‌گيري پيشنهاد
- ث. تقاضاي قرائت مطبوعه
- ج. تقاضا‌هاي فوريتي ديگر

IX. پيشنهادهايي كه يك موضوع را براي بار دوم در برابر مجمع قرار مي‌دهند

34. روي‌‌ ميز برداري
- خصوصيات توصيفي استاندارد
- قواعد و توضيح بيشتر
- شكل و نمونه

35. ابطال؛ اصلاح مصوبه‌ي قبلي
- خصوصيات توصيفي استاندارد
- قواعد و توضيح بيشتر
- شكل و نمونه

36. خلع يد كميته
- خصوصيات توصيفي استاندارد
- قواعد و توضيح بيشتر
- شكل و نمونه

37. تجديد‌نظر
- خصوصيات توصيفي استاندارد
- قواعد و توضيح بيشتر
- شكل و نمونه

X. نوسازي پيشنهادها؛ پيشنهادهاي تأخيري و نامناسب

38. نوسازي پيشنهادها
- خصوصيات توصيفي استاندارد
- قواعد و توضيح بيشتر
- شكل و نمونه

39. پيشنهادهاي تأخيري و نامناسب
- خصوصيات توصيفي استاندارد
- قواعد و توضيح بيشتر
- شكل و نمونه

XI. نصاب؛ دستوركار و مفاهيم مربوط به آن

40. نصاب
- قواعد مربوط به نصاب
- شيوه‌ي اجراي الزام‌هاي نصاب
- جلب به مجمع

41. دستوركار؛ دستورات روز؛ آجندا يا برنامه
- دستوركار معمولي در انجمن‌هاي عادي
- به دست‌گيري كارها خارچ از دستور مناسب
- دستورات روز
- اجندا يا برنامه

XII. تخصیص صحن، مذاكره

42. قواعد ناظر بر تخصیص صحن
- تأييد يك عضو
- تخصیص صحن وقتي بيش از يك نفر کسب صحن کرده باشد
- قطع سخن عضوي كه صحن دارد

43. قواعد ناظر بر مذاكره
- خلاصه‌ي قواعد لازم براي مذاكره
- تعداد و مدت نطق‌ها
- تعديل زمان‌هاي كلي مذاكره
- نزاكت در مذاكره
- قاعده‌ي مخالف شركت رئيس در مذاكره
- دلايل توجيه بحث مجمل خارج از مذاكره
- اصول ناظر بر پيشنهادهاي قابل‌مذاكره

XIII. اخذ رأي

44. مباني تعيين نتيجه‌ي اخذ رأی
- رأي اكثريت؛ الزام اصلي
- دو-سوم آرا
- توجيه‌هاي مباني اخذ تصميم
- تكثر آرا (اكثريت نسبي)
- آرا و مواردي كه رأي رئيس بر نتيجه‌ اثر دارد

45. رويه‌ي اخذ رأي
- حقوق و الزام‌هاي اخذرأي
- روش‌هاي منظم اخذرأي براي پيشنهادها
- ساير روش‌هاي اخذرأي

XIV. معرفي نامزدها و انتخاب‌ها

46. معرفي نامزدها و انتخاب‌ها
- معرفي‌نامزدها
- انتخاب‌ها

XV. مسئولان؛ صورتجلسه و گزارش مسئولان

47. . مسئولان
- اصول ناظر بر احراز سمت
- مسئولان انتخابي
- مسئولان انتصابي يا مشاوران

48. صورتجلسه و گزارش مسئولان
- صورتجلسه
- گزارش مسئولان

XVI. هيأت‌ها و كميته‌ها

49. هيأت‌ها
- هيأت اجرايي در انجمن‌هاي سازمان يافته
- اعضای هيأت به اعتبار سمت
- مسئولان هيأ‌ت‌ها
- تشكيلات زيرمجموعه‌ي هيأت
- گردش كار در هيأت‌ها

50. كميته‌ها
- تشكيل كميته
- گردش كار در كميته‌ها

51. گزارش هيأت‌ها و كمیته‌ها
- نكات كلي در مورد گزارش‌هاي هيأت و كميته
- گزارش‌هاي هيأت
- گزارش‌ها كميته‌

52. كميته‌ي كل و شكل‌هاي جايگزين آن
- كميته‌ي كل
- شبه كميته‌ي كل
- (بررسي در وضعيت شبيه كميته‌ي كل)
- بررسي غيررسمي
- كمك به متبلور شدن يك نظر

XVI. نشست‌هاي توده‌ا‌ي، سازماندهي به انجمن دائمي

53 . نشست‌هاي توده‌اي
- خصوصيات متمايز نشست توده‌اي
- سازماندهي به يك نشست توده‌اي
- انجام كارهاي تعيين شده در فراخوان
- ختم نشست
- مجموعه‌اي از نشست‌هاي توده‌اي، انجمن موقت

54. سازماندهي به انجمن دائمي
- نخستين نشست سازماني
- كار كمتيه‌ي آئين‌نامه
- دومين نشست سازماني

55. ادغام، وحدت و انحلال انجمن‌ها
- اتحاد انجمن‌ها
- انحلال انجمن

XVIII. آئين‌نامه

56. محتوا و تركيب آئين‌نامه
- ماهيت و اهميت آئين‌نامه‌
- كميته‌ي تدوين آئين‌نامه
- محتواي مواد آئين‌نامه
- آئين‌نامه‌ي نمونه
- بعضي از اصول تفسير

57. اصلاح آئين‌نامه
- صدور اطلاعيه‌ي اصلاحات
- زماني كه اصلاحات آئين‌نامه اجرايي مي‌شود
- عنوان‌ها، سرفصل‌ها، و مواد و شماره‌ي بخش‌ها

XIX. كنوانسيون‌ها

58. كنوانسيون‌ نمايندگان
- مقررات اساسي در آئين‌نامه‌ها
- اعضای كنوانسيون و جانشين‌ها
- كاكس (پیش نشست)

59. سازماندهي به كنوانسيون يك انجمن مستقر
- تدارك اوليه
- خدمات پارلمانتارين
- رويه‌ي سازماندهي رسمي در كنوانسيون
- كميته‌ي اعتبارنامه‌ها
- كميته‌ي مقررات جاري
- كميته‌ي برنامه
- كميته‌ي ترتيبات كنوانسيون
- كميته‌ي قطعنامه‌ها

60. كنوانسيون‌هاي يك انجمن‌غيردائمي

XX. رويه‌هاي انضباطی

61. رويه‌هاي انضباطی
- خلاف‌هايي كه در يك نشست رخ مي‌دهد
- خلاف‌هاي بيرون از نشست؛ محاكمه‌ها
- جبران‌هاي سوء رفتار يا قصور در انجام وظيفه

نمودارها، جدول‌ها

- خصوصيات توصيفي استاندارد پيشنهادهاي پارلماني
- خصوصيات توصيفي استاندارد پيشنهادهاي پارلماني : نظام رتبه‌بندي پيشنهادها و كاربرد آن‌ها

[1Robert’s Rules of Order


forum

 • فهرست مطالب كتاب "دستورنامه‌ رابرت"
  13 نوامبر 2022, بوسيله‌ى Cortez

  I know this if off topic butt I’m looking into starting my own blog
  and was curious what all is required to get setup? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny?
  I’m not very internet savvy so I’m not 100% certain. Any recommendations or advice would be greatly appreciated.
  Kudos
  Sports de force web site cours
  de culturiste

 • فهرست مطالب كتاب "دستورنامه‌ رابرت"
  12 نوامبر 2022, بوسيله‌ى Leticia Ferry

  Saved as a favorite, I really like your site!
  web site

 • فهرست مطالب كتاب "دستورنامه‌ رابرت"
  11 نوامبر 2022, بوسيله‌ى Barney Orr

  Thanks for every otner fantasticc article.
  The place else could anyone get that kind of info in such an ideal method of writing?
  I have a presentation next week, and I am on the look for such info.

  homepage

  • فهرست مطالب كتاب "دستورنامه‌ رابرت"
   11 نوامبر 2022, بوسيله‌ى Tomoko Trent

   I’ve been browsing online greater than 3 hours
   nowadays, yet I by no means found any interesting article like yours.
   It’s lovely worth sufficient for me. Personally, if all site owners and bloggers
   made good content as you did, the net shall be much more useful than ever before.

  • فهرست مطالب كتاب "دستورنامه‌ رابرت"
   14 نوامبر 2022, بوسيله‌ى Wilfred Makutz

   Hello, I think your site might be having browser compatibiloity
   issues. When I look at your blog in Chrome, it looks fine but hen opening in Internet Explorer,
   it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up!
   Other then that, superb blog!
   web page

  • فهرست مطالب كتاب "دستورنامه‌ رابرت"
   12 نوامبر 2022, بوسيله‌ى Kurtis

   always i used to read smaller content that alo clear their motive,
   and that is also happening with this post which I am reading at tgis time.

   How to pump muscles webpage workouts for bodybuilders

  • فهرست مطالب كتاب "دستورنامه‌ رابرت"
   14 نوامبر 2022, بوسيله‌ى Enrique Ware

   I am regular visitor, how aree you everybody? This piece of writing posted at this website is in fact pleasant.

   homepage

 • فهرست مطالب كتاب "دستورنامه‌ رابرت"
  9 نوامبر 2022, بوسيله‌ى Rufus Pulsford

  12, 2007, the Give 1 Get 1 (G1G1) program allowed U.S.
  As of September 2007, about 7,000 laptops were being examined by kids world wide.
  The OLPC Foundation aims to supply these laptops to millions of children throughout the creating
  world in order to improve their training and their high quality of
  life. The XO laptop’s design emphasizes low-cost, durable building that
  can survive a variety of climates and the rigors of the
  growing world. The year 2009 confirmed us a lot of other innovations,
  together with low-cost, efficient ways to trace your physical activity
  and better methods to cool down after a run, too.
  As you move throughout the day, Fitbit tracks how a lot physical exercise you
  performed. Because the Fitbit works best for walking motion and is not waterproof, you cannot use it for activities akin to bicycling or swimming; nevertheless, you’ll be able to enter these actions manually in your on-line
  profile. For those who plan to watch HD, you’d
  most likely use an HDMI connection, although component,
  S-Video or VGA are additionally potentialities, relying on your explicit system.

  More laptops must be available for sale in the future, and
  extra growing nations will probably be able to apply to hitch the G1G1 plan.

 • فهرست مطالب كتاب "دستورنامه‌ رابرت"
  2 نوامبر 2022, بوسيله‌ى Katia

  I take pleasure in, cause I found just what I was looking
  for. You’ve ended my 4 day long hunt! God Bless you man. Have a nice day.
  Bye

  • فهرست مطالب كتاب "دستورنامه‌ رابرت"
   3 نوامبر 2022, بوسيله‌ى Lakesha

   My brotjer suggested I might like this web site. He wwas totally right.
   This post truly made my day. You can not imagine simply how
   much time I had spent for this info! Thanks!

   Feel free to surf to myy website คาสิโน

  • فهرست مطالب كتاب "دستورنامه‌ رابرت"
   7 نوامبر 2022, بوسيله‌ى German

   Does your website have a contact page? I’m having problems locating it but, I’d like to shoot you an e-mail.
   I’ve got some creative ideas for your blog you might be interested in hearing.
   Either way, great site and I look forward to seeing it expand over time.

  • فهرست مطالب كتاب "دستورنامه‌ رابرت"
   9 نوامبر 2022, بوسيله‌ى Williemae Huddleston

   Have you ever considered about including a little bit more than just your articles?
   I mean, what you say is valuable and all. But think of if you
   added some great pictures or video clips to give your posts more, "pop"!
   Your content is excellent but with pics and clips, this site could undeniably be one of the most beneficial in its niche.
   Awesome blog!

  • فهرست مطالب كتاب "دستورنامه‌ رابرت"
   8 نوامبر 2022, بوسيله‌ى Faith

   I love your blog.. very nice colors & theme.

   Did you create this website yourself or did you hire someone to do
   it for you? Plz reply as I’m looking to design my own blog and would like to find out where u got this from.
   cheers

  • فهرست مطالب كتاب "دستورنامه‌ رابرت"
   13 نوامبر 2022, بوسيله‌ى Alena

   Good site you’ve got here.. It’s difficult to find excellent
   writing likoe yours these days. I trully appreciate people like you!

   Take care!!
   Entraînement de culturiste webpage Comment
   s’entraîner muscle

  • فهرست مطالب كتاب "دستورنامه‌ رابرت"
   9 نوامبر 2022, بوسيله‌ى Emery

   My programmer is trying to convince me to
   move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the costs.
   But he’s tryiong none the less. I’ve been using
   Movable-type on various websites for about a
   year and am anxious about switching to another platform. I have heard good things about blogengine.net.
   Is there a way I can import all my wordpress posts into it?

   Any help would be greatly appreciated!

 • فهرست مطالب كتاب "دستورنامه‌ رابرت"
  1 نوامبر 2022, بوسيله‌ى Laurãane

  Quand quelqu’un écrit un paragraphe, il/elle garde l’idée d’un utilisateur
  dans son esprit que comment un utilisateur peut le saisir.
  C’est pourquoi ce paragraphe est incroyable.
  Merci!

  N’hésitez pas à surfer sur ma page :: https://Rencontrefemmemature.icu/suisse-sexe-com-site-de-rencontre-sexe-suisse/

  • فهرست مطالب كتاب "دستورنامه‌ رابرت"
   4 نوامبر 2022, بوسيله‌ى Karl Tilley

   Today, I went to the beach front with my kids.
   I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said "You can hear the ocean if you put this to your ear." She placed the shell to her ear and screamed.
   There was a hermit crab inside and it pinched
   her ear. She never wants to go back! LoL I know this is completely off topic but I had to tell someone!

  • فهرست مطالب كتاب "دستورنامه‌ رابرت"
   9 نوامبر 2022, بوسيله‌ى Tammy Prada

   You actually make it seem so easy with your
   presentation but I find this topic to be actually something
   that I think I would never understand. It seems too
   complex and extremely broad for me. I’m looking forward
   for your next post, I will try to get the hang of it!

  • فهرست مطالب كتاب "دستورنامه‌ رابرت"
   14 نوامبر 2022, بوسيله‌ى Augustus

   I simply could not leav your site prior to suggesting
   that I extremely enjoyed the usual info a person provide on your guests?
   Is going to be again regularly to check out new posts
   homepage

  • فهرست مطالب كتاب "دستورنامه‌ رابرت"
   4 نوامبر 2022, بوسيله‌ى Brandy

   Hi to all, it's really a nice for me to pay a quick visit this web page, it includes priceless Information.