كارگاه‌هاي آموزش دستورنامه رابرت (كادرها)
پذيرش > دستورنامه رابرت (براي نوآموزان) > قسمت چهارم: آئين‌نامه و قواعد ديگر و نحوه استفاده از (...) > قسمت چهارم: آئين‌نامه و قواعد ديگر و نحوه استفاده از (...)

قسمت چهارم: آئين‌نامه و قواعد ديگر و نحوه استفاده از آن‌ها

در اين قسمت بخش‌هاي زير جاگذاري شده است:

مقاله‌هاى اين بخش


فصل پانزدهم

نحوه ي اجرا و تعليق قواعد (قسمت چهارم: آئين‌نامه و قواعد ديگر و نحوه استفاده از آن‌ها)

شنبه 26 آوريل 2014

الف - اخطار نظام نامه اي
ب - فرجام خواهي
پ - تعليق قواعد
ت - سؤال پارلماني
ث - نقش پارلمانتارينفصل يازدهم

نحوه ي اجرا و تعليق قواعد (قسمت چهارم: آئين‌نامه و قواعد ديگر و نحوه استفاده از آن‌ها)

چهار شنبه 23 آوريل 2014
الف - اخطار دستور ب - فرجام خواهي پ - تعليق قواعد ت - سؤال پارلماني =ث - نقش پارلمانتارين الف - اخطار دستور رئيس جلسه مسؤوليت دارد مطمئن شود كه تمام قواعد رعايت مي شوند. هر عضوي مي تواند توجه رئيس را نسبت به نقض اين قواعد جلب كند. براي اين كار، شما بايد بلند شويد، و اگر لازم است صحبت رئيس يا سخنران را (...)


فصل دهم

انواع قواعد اساسي (قسمت چهارم: آئين‌نامه و قواعد ديگر و نحوه استفاده از آن‌ها)

چهار شنبه 23 آوريل 2014
الف - رتبه بندي قواعد انجمن ها 1 - قانون 2 - منشور ثبتي (شركت نامه) 3 - آیين نامه يا اساسنامه 4 - دستونامه 5 - دستورالعمل‌ها 6 - عرف الف - رتبه بندي قواعد انجمن ها يك گروه رسمي پ


پذيرش | تماس | نقشه‌ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 599488

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دستورنامه رابرت (براي نوآموزان)   پيگيرى فعاليت سايت قسمت چهارم: آئين‌نامه و قواعد ديگر و نحوه استفاده از (...)   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 3.0.17 + AHUNTSIC

Creative Commons License