كارگاه‌هاي آموزش دستورنامه رابرت (كادرها)

در تدارک تأسیس «شورای عالی نهادهای مدنی» در پرتو علم حقوق پارلمانی

۲ آذر ۱۴۰۱ - ویرایش چهارم: ۲۹ آذر ۱۴۰۱،‌ تاریخ آخرین نشر: ۲۹ دی ۱۴۰۱
پنج شنبه 19 ژانويه 2023 بوسيله‌ى گروه نويسندگان

تجربه حدود ۱۵ سال تلاش مستمر برای آموزش و ترویج علم حقوق پارلمانی و قانون عام پارلمان - آنطور که در دستورنامه رابرت تشریح و تبیین شده است - نشان می‌دهد که بهترین روش محلی‌سازی این تجربه‌های بشری برای ساختن جامعه‌های دموکراتیک این است که روند تأسیس و مدیریت یک جامعه/انجمن جدید، در چارچوب همین قواعد و با مشورت یک مشاور پارلمانی که با این قانون پیچیده آشنا باشد، جریان یابد.

اکنون که سراپای جامعه تشنه اصلاحات ساختاری انقلابی است، روند تأسیس شورای عالی نهادهای مدنی (نام موقت) برای تحقق همین هدف و مدیریت دوران گذار، بهترین وسیله نیز خواهد بود. چرا که نمایندگان نهادهای مدنیِ علاقمند به مشارکت در این فرایند، در جریان تأسیس این نهاد تازه پا، با قواعد عقلی و عادلانه دموکراسی هم آشنا خواهند شد و به مرور تجربه‌های خود را به انجمن‌ها و سازمان‌های متبوع خود منتقل خواهند کرد و خواهند توانست به مرور سازمان‌های متبوع خود را در پرتو این علم نوین، بازآفرینی کنند و به این ترتیب، با توجه به شرایط اجتماعی و فرهنگی آماده، ره چند صدساله می‌تواند - گوش شیطان کر - در مدت کوتاهی طی شود.

خاطر نشان می‌کند تا کنون با بسیاری از فعالان اجتماعی پروفشنال (حرفه‌ای) در این باره گفتگو شده است و تمام آنان - به خصوص با توجه به شرایط خطیری که کشور در آ‌ن قرار دارد - از این پیشنهاد اولیه استقبال کرده‌اند و قرار است به زودی نخستین نشست گروه حامیان تأسیس شورای عالی نهادهای مدنی(نام موقت) فراخوان شود.

از نقطه نظر «دفتر کادرها»‌، که هدف اصلی‌اش از ابتدا آموزش علم حقوق پارلمانی به علاقمندان بوده است، هدف اصلی از این اقدام نیز، تلاش برای ترویج قانون عمومی و عقلی ناظر بر فرایند تصمیم‌گیری گروهی به شیوه‌ دموکراتیک است. اما با توجه به تحولاتی که با سرعت در کشور بروز می‌یابد، این شورا می‌تواند در مورد مسائل و مشکلات کشور، تصمیم‌های مبتنی بر خرد جمعی اتخاذ کند و هدف اصلی نیز همین خواهد بود.

نوشته‌ای که در ادامه تقدیم می‌شود و بر اساس گفتگوهای اولیه با کسانی تهیه شده که کم و بیش با علم حقوق پارلمانی آشنا شده‌اند و قرار است گروه حامیان تأسیس این شورا را تشکیل دهند،‌ به عنوان پیش‌نویس بیانیه تأسیس «شورای عالی نهادهای‌ مدنی» (نام موقت) در نخستین نشست گروه حامیان مورد بررسی قرار خواهد گرفت و - در صورت موافقت آن گروه- متن نهایی بیانیه تأسیس، به نهادهای مدنی علاقمند تقدیم خواهد شد تا با مشارکت نمایندگان آن‌ها، روند تأسیس «شورای عالی نهادهای مدنی» در دوران گذار - در پرتو علم حقوق پارلمانی - آغاز شود.

بااحترام
دفتر کادرها
چهارشنبه؛ ۲ آذر ۱۴۰۱


پیش‌نویس بیانیه تأسیس:
شورای عالی نهادهای مدنی (نام موقت)

۱. از آنجا که تمام سازمان‌های مدرنی که طی سده اخیر در ایران معاصر شکل گرفته‌اند، بر مبنای اساسنامه/قانون اساسی [1] تأسیس شده‌اند؛
۲. از آنجا که آشنایی با علم حقوق پارلمانی، ادامه تلاش ملت ایران برای ساختن جامعه‌های مدرن بر اساس قانون اساسی/اساسنامه است؛
۳. از آنجا که آشنایی ملی با علم حقوق پارلمانی امکان فهم کاستی‌ها و نواقص موجود در ساختارهای ناقص فعلی را فراهم می‌آورد؛
۴. از آنجا که بهترین روش برای فراگیری علم حقوق پارلمانی مشارکت در تأسیس جامعه/انجمن/سازمان بر اساس قواعد عقلی و منطقی قانون عام پارلمانی است؛
۵. از آنجا که تحولات جاری در ایران امروز که با شعار «زن، زندگی و آزادی» درکشور شروع شده است فرصت طلایی برای ترویج قواعد دموکراسی در اختیار نهادهای مدنی و غیرحاکمیتی قرار می‌دهد؛
۶. از آنجا که اصلاحات ساختاری ساختارهای فشل موجود مستلزم بازآفرینی تدریجی آن‌ها بر اساس علم حقوق پارلمانی است؛
۷. و از آنجا که این بازآفرینی مستلزم آن است که حاملان این اصلاحات مهارت لازم برای انجام برنامه‌های اصلاحی خود را فرا گرفته باشند؛

بدینوسیله اعلام می‌شود که:

شورای عالی نهادهای مدنی، در پرتو علم حقوق و قانون عام پارلمانی، برای تحقق هدف‌های زیر تأسیس می‌شود:

الف. تشکیل کمیته‌هایی متناظر با وزارتخانه‌های موجود، متشکل از نمایندگان نهادهای مدنی فعال در حیطه‌ی مسؤلیت هر وزارتخانه، و تدوین برنامه اصلاحات ساختاری مورد نیاز و ارایه آن به وزیر منتخبی که توسط نهادهای مدنی فعال در حیطه مسؤلیت همان وزارتخانه انتخاب خواهد شد، و سازمان‌دهی به دولت منتخبِ نهادهای مدنی برای هدایت اصلاحات ساختاری مصوب در شورای عالی نهادهای مدنی، در دوران گذار.

ب. تدوین و تصویب طرح تأسیس انجمن‌های شهر و روستا [2] بر اساس علم حقوق پارلمانی و ایفای نقش ستاد پشتیبانی برای تأسیس حکومت‌های محلی.

پ. ایفای نقش ستاد پشتیابی برای ایجاد حکومت‌های محلی به کمک انجمن‌های محلی شهر و روستا.

ت. ایفای نقش ستاد پیشتیانی برای تأسیس کنوانسیون نمایندگان حکومت‌های محلی (مجلس مؤسسان) [3] برای تدوین و تصویب پیش‌نویس قانون اساسی و تصویب آن در سطح ملی به روش مصوب، در پرتو علم حقوق پارلمانی.

ث. برگزاری انتخابات و تشکیل دولت ملی دائمی بر اساس قانون اساسی مصوب و تلاش برای تحقق اصلاحات ساختاری از جمله:
۱. استقلال دانشگاه‌ها و تفویض اختیار اداره‌ی آن‌ها به سناهای دانشگاه‌ها،‌ متشکل از سنای استادان، کارکنان و دانشجویان هر دانشگاه، که طبق قانون عام پارلمان و بر اساس قانون مصوب تأسیس خواهند شد.
۲. استقلال کامل تمام پروفشن‌ها (حرفه‌ها) از دولت سیاسی و تفویض مدیریت امور پروفشنال آن‌ها به نمایندگان منتخاب پروفشن‌ها که طبق قانونی که در پارلمان به تصویب خواهد رسید، تمام امور پروفشنال هر پروفشن را، مستقل از دولت سیاسی، مدیریت خواهند کرد و به مردم پاسخگو خواهند بود.
۳. بازنگری و اصلاح کل قوانین موجود در پرتو علم حقوق پارلمانی به منظور رفع مغایرت‌ها و تعارضات و انواع تبعیض‌ها بر اساس منشور بین‌المللی حقوق بشر، و ایجاد هماهنگی و انسجام در میان تمام آن‌ها به مثابه یک ساختار حقوقی واحد و منسجم، و ایفای نقش ستاد پشتیبانی روند اصلاحات ساختاری مبتنی بر اصلاحات حقوقی انجام شده.
۴. ایجاد سازمان پروفشنال قضات کشور، طبق قانونی که در مجمع عمومی کل قضات کشور تدوین و تصویب خواهد شد و بازآفرینی پروفشن قانون، و تضمین استقلال پروفشنال قوه‌ قضائیه و بازسازی دادگستری مدرن، طبق قانونی که در سنای مشترک قضات و وکلای کشور تدوین و تصویب می‌شود، و تلاش برای بازآفرینی قوه‌ی قضائیه مستقل از دولت سیاسی.
۵. انحلال سازمان صدا و سیما و تضمین استقلال نهاد «رسانه» و تفویض اختیارات حاکمیتی به نهادهای غیرسیاسی و پروفشنال که بر اساس قوانین مصوب و زیر نظر قوه قضائیه تأسیس خواهند شد.
۶. انحلال وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، ورزش و میراث فرهنگی و تفویض اختیارات حاکمیتی به نهادهای غیرسیاسی و پروفشنال که بر اساس قوانین مصوب تأسیس خوهند شد و قطع مداخله دولت سیاسی در امور فرهنگی، هنری و ورزشی.
۷. انحلال ساختارهایی که مانع توسعه دموکراتیک کشور هستند، براساس تصمیم‌هایی که طبق قوانین مصوب اخذ و اجرا خواهد شد.
۸. و .. . (ادامه دارد).

گروه حامیان تأسیس
شورای عالی نهادهای مدنی

[1قانون اساسی و اساسنامه دو معادل فارسی هستند که برای اصطلاح constitution وضع شده‌اند.

[2برای آشنایی با روش درست تأسیس انواع انجمن، به فصل هفدهم کتاب دستورنامه مراجعه فرمایید.

[3برای آشنایی با روش درست سازماندهی به یک کنوانسیون (و کانون) به فصل نوزدهم کتاب دستورنامه مراجعه فرمایید.


titre documents joints

در تدارک تأسیس شورای عالی نهادهای مدنی

11 دسامبر 2022
info document : PDF
343.6 kb

پذيرش | تماس | نقشه‌ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 1266 / 599477

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت اخبار ساخت جامعه‌های طراز نوین   پيگيرى فعاليت سايت طرح ملی تأسیس شورای عالی نهادهای مدنی   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 3.0.17 + AHUNTSIC

Creative Commons License