كارگاه‌هاي آموزش دستورنامه رابرت (كادرها)
پذيرش > دستورنامه رابرت - ويرايش دهم > فصل سوم: توصيف پيشنهاد‌ها در تمام دسته‌بندي‌ها > فصل سوم: توصيف پيشنهاد‌ها در تمام دسته‌بندي‌ها

فصل سوم: توصيف پيشنهاد‌ها در تمام دسته‌بندي‌ها

فصل سوم كتاب از سه بخش زير تشكيل شده است:
- بخش 5: دسته‌بندي‌هاي اساسي؛ نظام اولويت‌بندي پيشنهادها
- بخش 6: توصيف دسته‌ها و پيشنهادهاي جداگانه
- بخش 7: خصوصيات توصيفي استاندارد پيشنهادها

مقاله‌هاى اين بخش


فصل سوم - توصيف پيشنهادها در تمام دسته‌بندي‌ها

بخش هفتم - خصوصيات توصيفي استاندارد پيشنهادها (فصل سوم: توصيف پيشنهاد‌ها در تمام دسته‌بندي‌ها)

شنبه 31 مه 2014
خصوصيات توصيفي استاندارد پيشنهادها بسياري از مهم‌ترين قواعد حاكم بر استفاده از پيشنهادها‌ي جداگانه‌اي كه در اين فصل توصيف شدند به هشت خصوصيت توصيفي استاندارد تقليل مي‌يابند. اين خصوصيات، علاوه بر شمول قواعد اساسي رويه‌‌اي براي هر پيشنهاد،‌ به عنوان نقاط مقايسه‌اي نشان مي‌دهند كه چگونه آن پيشنهاد با يك پيشنهاد اصلي شباهت يا تفاوت (...)


فصل سوم - توصيف پيشنهادها در تمام دسته‌بندي‌ها

بخش ششم: توصيف دسته‌ها و پيشنهادهاي جداگانه (فصل سوم: توصيف پيشنهاد‌ها در تمام دسته‌بندي‌ها)

شنبه 31 مه 2014
پيشنهادهاي اصلي پيشنهاد اصلي پيشنهادي است كه طرح آن موضوعي را در برابر مجمع قرار مي‌دهد. همانطور كه پيشتر گفته شد، يك پيشنهاد اصلي فقط هنگامي مي‌تواند مطرح شود كه هيچ پيشنهاد ديگري در دست بررسي نباشد. معمول است كه بين پيشنهادهاي اصلي اوليه و پيشنهادهاي اصلي ضمني-كه ماهيت موضوع آن‌ها اصلاً متفاوت است- تمايز قائل شد. تفاوت در قواعد (...)


بخش پنجم - دسته‌بندي‌هاي اساسي؛ نظام اولويت‌بندي پيشنهادها (فصل سوم: توصيف پيشنهاد‌ها در تمام دسته‌بندي‌ها)

شنبه 31 مه 2014
دسته‌ي پيشنهادها همانطور كه در فصل II خاطر نشان شد، كلمه‌ي پيشنهاد به يك طرح رسمي از سوي يك عضو، در يك نشست اشاره دارد، مبني بر اينكه مجمع دست به اقدامي بزند. پيش از آنكه موضوعي بتواند مورد بررسي قرار بگيرد، بايد به صورت يك پيشنهاد در مجمع مطرح شود. همانطور كه در فصل قبل خاطر نشان شد، از نوع اساسي پيشنهاد كه به عنوان پيشنهاد اصلي (...)


پذيرش | تماس | نقشه‌ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 599490

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دستورنامه رابرت - ويرايش دهم   پيگيرى فعاليت سايت فصل سوم: توصيف پيشنهاد‌ها در تمام دسته‌بندي‌ها   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 3.0.17 + AHUNTSIC

Creative Commons License