كارگاه‌هاي آموزش دستورنامه رابرت (كادرها)
پذيرش > دستورنامه رابرت - ويرايش دهم > فصل هفتم: پيشنهادهاي فوريتي > فصل هفتم: پيشنهادهاي فوريتي

فصل هفتم: پيشنهادهاي فوريتي

فصل هفتم شامل بخش‌هاي زير است:
- 18. اخطار دستور روز
- 19. تقاضاي فوريتي
- 20. تنفس
- 21. ختم جلسه
- 22.تعیین زمان نشست تعویقی

مقاله‌هاى اين بخش


بخش 22: تعيين زمان نشست تعويقي (فصل هفتم: پيشنهادهاي فوريتي)

يكشنبه 1 ژوئن 2014
هدف پيشنهاد تعيين زمان نشست تعويقي تعيين زمان، و گاهي اوقات، مكان نشست بعدي براي ادامه‌ي كار اجلاس است، بدون توجه به اينكه چه زماني نشست جاري خاتمه خواهد يافت. پيشنهاد تعيين زمان نشست تعويقي فقط هنگامي طبق‌ دستور است كه وقتي مطرح مي‌شود، نشست برنامه‌ريزي شده‌ ديگر در چارچوب همان اجلاس وجود نداشته باشد. اگر چنين نشستي باشد، نشست اضافي (...)


بخش 21: ختم جلسه (فصل هفتم: پيشنهادهاي فوريتي)

يكشنبه 1 ژوئن 2014
ختم جلسه به معناي پايان دادن به نشست است (8). پيشنهاد ختم جلسه بسته به برخي شرايط مي‌تواند يك پيشنهاد فوريتي يا يك پيشنهاد اصلي باشد. پيشنهاد ختم جلسه كه معمولاً در نشست‌ انجمن‌هاي معمولي مطرح مي‌شود پيشنهاد فوريتي است. تصويب هر پيشنهاد ختم جلسه بي‌درنگ به نشست پايان مي‌دهد مگر اينكه اين پيشنهاد يك زمان بعدي را براي پايان نشست مشخص (...)


بخش 20: تنفس (فصل هفتم: پيشنهادهاي فوريتي)

يكشنبه 1 ژوئن 2014
تنفس يك وقفه كوتاه، معمولاً چند دقيقه‌اي در روند مجمع است كه به نشست خاتمه نمي‌دهد و پس از آن بي‌درنگ كار‌ها دقيقاً از همانجا كه قطعه‌شده بود ادامه مي‌يابد. تنفس، به عنوان نمونه، براي شمارش آراء، كسب اطلاعات، يا براي انجام مشاوره‌ غيررسمي اعلام مي‌شود. پيشنهاد فوريتي تنفس (يا اعلام تنفس)، پيشنهادي مبني بر آغاز بلافاصله تنفس، وقتي (...)


بخش 19: طرح تقاضاي فوري (فصل هفتم: پيشنهادهاي فوريتي)

يكشنبه 1 ژوئن 2014
طرح تقاضاي فوري وسيله‌اي است كه اجازه مي‌دهد يك تقاضا يا پيشنهاد اصلي مربوط به حقوق و امتياز‌هاي مجمع يا يكي از اعضاء آن، به خاطر فوريت مسأله، حتي المقدور به صورت فوري مورد بررسي قرار بگيرد، در حاليكه كاري در دست بررسي است و اين تقاضا يا پيشنهاد به نحو ديگر خارج از دستور مي‌‌بود. (براي انواع و نمونه‌هاي تقاضا‌هاي فوري نگا ك: ص. 222 - (...)


بخش 18: اخطار دستور روز (فصل هفتم: پيشنهادهاي فوريتي)

يكشنبه 1 ژوئن 2014
براي فهرستي از اين پيشنهادها و توصيف خصوصيات آن‌ها به عنوان يك دسته به بخش 6 صفحه‌هاي 64 به بعد مراجعه كنيد § 18 - اخطار برنامه‌اي (درخواست رسيدگي به موضوع‌هاي در دستور) اخطار برنامه‌اي (يا دعوت به دستورات روز) يك پيشنهاد فوريتي است كه از طريق آن يك عضو مي‌تواند مجمع را ملزم سازد تا از برنامه، آجندا يا دستور كارش اطاعت كند، يا يك (...)


پذيرش | تماس | نقشه‌ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 608471

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دستورنامه رابرت - ويرايش دهم   پيگيرى فعاليت سايت فصل هفتم: پيشنهادهاي فوريتي   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 3.0.17 + AHUNTSIC

Creative Commons License