كارگاه‌هاي آموزش دستورنامه رابرت (كادرها)
پذيرش > دستورنامه رابرت - ويرايش دهم > فصل ششم: پيشنهادهاي فرعي > فصل ششم: پيشنهادهاي فرعي

فصل ششم: پيشنهادهاي فرعي

- بخش 11: تويق نامشخص
- بخش 12: اصلاح
- بخش 13: ارجاع يا احاله
- بخش 14: تويق نامشخص
- بخش 15: كميت مذاكره
- بخش 16: كفايت مذكره
- بخش 16: روي‌ميز‌گذاري

مقاله‌هاى اين بخش


بخش 17: روي ميز گذاري (فصل ششم: پيشنهادهاي فرعي)

يكشنبه 1 ژوئن 2014
روي ميز گذاري (قطع كار در دست بررسي براي پرداختن فوري به كار ديگر) پيشنهاد روي ميز گذاري مجمع را قادر مي‌سازد وقتي موضوع فوري‌تري مطرح شد، موضوع در دست بررسي را به صورت موقت كنار بگذارد، به نحوي كه: • زماني براي به دست گيري دوباره موضوع تعيين نشود؛ • اما (تا انقضاي محدوده‌‌هاي زماني موصوف در صفحه 206) بررسي آن بتواند بنا به ميل (...)


بخش 16: كفايت مذاكره (فصل ششم: پيشنهادهاي فرعي)

يكشنبه 1 ژوئن 2014
كفايت مذاكره (بلافاصله به مذاكره و طرح پيشنهادهاي فرعي غير از پيشنهاد روي ميز گذاري خاتمه مي‌دهد) كفايت مذاكره پيشنهادي است كه مورد استفاده قرار مي‌گيرد تا مجمع بلافاصله در مورد يك يا چند پيشنهاد در دست بررسي اخذ رأي كند؛ تصويبش با برخي استثناها چنين كاركردي دارد. تصويب يا «دستور» كفايت مذاكره: 1) بلافاصله مذاكره در خصوص پيشنهاد (...)


بخش 15: كميت مذاكره (فصل ششم: پيشنهادهاي فرعي)

يكشنبه 1 ژوئن 2014
پيشنهاد فرعي كميت مذاكره يكي از دو پيشنهادي است كه مجمع به وسيله آن‌ها مي‌تواند كنترل خاصي بر مذاكره پيرامون يك موضوع در دست بررسي يا يك مجموعه موضوع در دست بررسي اعمال مي‌كند. (پيشنهاد ديگري كه همين كار را صورت مي‌دهد، كفايت مذاكره است 16. هيچ كدام از اين دو پيشنهاد در كميته مجاز نيستند. نگا ك:50). پيشنهاد كميت مذاكره مي‌تواند (...)


بخش 14: تعويق مشخص (فصل ششم: پيشنهادهاي فرعي)

يكشنبه 1 ژوئن 2014
پيشنهاد فرعي تعويق مشخص (يا تعويق تا زمان مشخص، يا تعويق) پيشنهادي است كه به وسيله‌ي آن اقدام روي موضوع در دست بررسي، تحت محدوديت‌هايي، تا يك روز، نشست، يا ساعت مشخص، يا تا بعد از يك رويداد خاص به تعويق مي‌افتد. اين پيشنهاد مي‌تواند بدون توجه به ميزان مذاكره‌‌اي كه روي پيشنهاد مورد نظر براي تعويق شده، مطرح شود. يك موضوع ممكن است به (...)


بخش 13: ارجاع (فصل ششم: پيشنهادهاي فرعي)

يكشنبه 1 ژوئن 2014
پيشنهاد فرعي ارجاع يا احاله به طور كلي براي ارسال موضوع در دست بررسي براي يك گروه نسبتاً كوچك از افراد منتخب- يك كميته- مورد استفاده قرار مي‌گيرد به نحوي كه موضوع با دقت بررسي شود و در شرايط بهتري براي بررسي در اختيار مجمع قرار بگيرد. پيشنهاد ارجاع همچنين سه نوع دارد كه هدف آن‌ها احاله‌ي موضوع اصلي به يك گروه كوچك نيست،‌ بلكه دادن (...)


بخش 12: اصلاح (فصل ششم: پيشنهادهاي فرعي)

يكشنبه 1 ژوئن 2014
پيشنهاد فرعي اصلاح پيشنهادي است كه واژه‌بندي يك پيشنهاد در دست بررسي- و در حدود خاصي معناي آن- را پيش از آنكه در مورد خود پيشنهاد در دست بررسي اقدامي صورت بگيرد، بهبود مي‌بخشد. كاربرد چنين روندي در مورد چيزي كه پيشتر به تصويب رسيده- مانند آئين‌نامه،‌ برنامه يا قطعنامه- به ندرت مي‌تواند مطلوب باشد. بايد خاطر نشان شود كه در آن صورت (...)


بخش 11: تعویق نامشخص (فصل ششم: پيشنهادهاي فرعي)

يكشنبه 1 ژوئن 2014
براي فهرست اين پيشنهادها و توصيف خصوصيات آن‌ها به عنوان يك دسته نگاه كنيد به 6، صفحه‌ 60 به بعد تعويق نامشخص (كنار گذاشتن پيشنهاد اصلي بدون رأي‌گيري براي آن) تعويق نامشخص پيشنهادي است مبني بر اينكه مجمع از اتخاذ موضع نسبت به پيشنهاد اصلي خودداري كند. تصويب آن، پيشنهاد اصلي را (در مدت زمان برگزاري اجلاس) مي‌كُشد و مانع رأي‌گيري (...)


پذيرش | تماس | نقشه‌ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 599481

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دستورنامه رابرت - ويرايش دهم   پيگيرى فعاليت سايت فصل ششم: پيشنهادهاي فرعي   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 3.0.17 + AHUNTSIC

Creative Commons License