كارگاه‌هاي آموزش دستورنامه رابرت (كادرها)
پذيرش > دستورنامه رابرت - ويرايش دهم > فصل دوم: انجام كار در مجمع مشورتي > فصل دوم: انجام كار در مجمع مشورتي

فصل دوم: انجام كار در مجمع مشورتي

اين فصل كتاب از بخش‌هاي زير تشكيل شده است:
- بخش 3: مقررات و رويه‌هاي اساسي
- بخش 4: رسيدگي به يك پينشهاد

مقاله‌هاى اين بخش


بخش چهارم: رسيدگي به يك پيشنهاد (فصل دوم: انجام كار در مجمع مشورتي )

يكشنبه 18 مه 2014
جزئيات رسيدگي به يك پيشنهاد متناسب با شرايط متفاوت است. در وضعيت عادي، به ويژه براي بررسي امور جديد، شش مرحله‌ي اساسي بايد طي شود: سه مرحله كه طي آن‌ها يك پيشنهاد در مجمع مطرح مي‌شود، و سه مرحله‌ي ديگر براي رسيدگي به آن پيشنهاد. نحوه‌ طرح پيشنهاد در مجمع يك پيشنهاد معمولاً طي سه مرحله در برابر مجمع مطرح مي‌شود كه عبارتند از: 1) يك (...)


بخش سوم: مقررات و رويه‌هاي اساسي (فصل دوم: انجام كار در مجمع مشورتي )

يكشنبه 18 مه 2014
مفاهيم و عمليات پارلماني به نحوي متداخل هستند كه بيان كامل قواعد مرتبط با هر كدام از آن‌ها مستلزم ارجاع مكرر به چندين مفهوم ديگر است. اين بخش شامل توضيح مقدماتي تعدادي از مضامين است كه بعداً در اين كتاب با جزئيات بيشتر مورد بررسي قرار مي‌گيرند. هنگام قرائت مطالب اين كتاب راهنما بايد در خاطر داشت كه- مثل برخورد با هر موضوعي- حكم يك (...)


پذيرش | تماس | نقشه‌ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 599478

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دستورنامه رابرت - ويرايش دهم   پيگيرى فعاليت سايت فصل دوم: انجام كار در مجمع مشورتي   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 3.0.17 + AHUNTSIC

Creative Commons License