كارگاه‌هاي آموزش دستورنامه رابرت (كادرها)
پذيرش > دستورنامه رابرت - ويرايش دهم > فصل پنجم: پيشنهاد اصلي > فصل پنجم: پيشنهاد اصلي

فصل پنجم: پيشنهاد اصلي

بخش 5: پيشنهاد اصلي

مقاله‌هاى اين بخش


بخش 10- پيشنهاد اصلي (فصل پنجم: پيشنهاد اصلي)

شنبه 31 مه 2014
پيشنهاد اصلي همانگونه كه در 3 تا 6 توضيح داده شد، پيشنهاد اصلي پيشنهادي است كه طرح آن كاري را در برابر مجمع قرار مي‌دهد؛ چنين پيشنهادي فقط هنگامي مي‌تواند مطرح شود كه هيچ پيشنهاد ديگري در دست بررسي نباشد. تمايز بين پيشنهاد اصلي اوليه و پيشنهاد اصلي ضمني تقسيم پيشنهادهاي اصلي به پيشنهادهاي اصلي اوليه و ضمني در 6 ذكر شد و در ادامه (...)


پذيرش | تماس | نقشه‌ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 599491

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دستورنامه رابرت - ويرايش دهم   پيگيرى فعاليت سايت فصل پنجم: پيشنهاد اصلي   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 3.0.17 + AHUNTSIC

Creative Commons License