كارگاه‌هاي آموزش دستورنامه رابرت (كادرها)

بخش 11: تعویق نامشخص

يكشنبه 1 ژوئن 2014

براي فهرست اين پيشنهادها و توصيف خصوصيات آن‌ها به عنوان يك دسته
نگاه كنيد به 6، صفحه‌ 60 به بعد

تعويق نامشخص
(كنار گذاشتن پيشنهاد اصلي بدون رأي‌گيري براي آن)

تعويق نامشخص پيشنهادي است مبني بر اينكه مجمع از اتخاذ موضع نسبت به پيشنهاد اصلي خودداري كند. تصويب آن، پيشنهاد اصلي را (در مدت زمان برگزاري اجلاس) مي‌كُشد و مانع رأي‌گيري مستقيم در مورد موضوع مي‌شود. اين پيشنهاد براي خلاص شدن از شرّ يك پيشنهاد اصلي نامناسب مفيد است، كه نه مي‌توان تصويبش كرد و نه مي‌توان با صراحت و بدون پيامد‌هاي نامطلوب احتمالي آن را رد كرد.

ويژگي‌هاي توصيفي استاندارد پيشنهاد فرعي تعويق نامشخص:

1. از هيچ پيشنهادي به جز پيشنهاد اصلي كه در مورد آن به كار مي‌رود، جلو نمي‌افتد. اين پيشنهاد پائين‌رتبه‌ترين پيشنهاد فرعي است و از تمام پيشنهادهاي فرعي ديگر،‌ از تمام پيشنهادهاي فوريتي، و از تمام پيشنهادهاي ضمني به كاربردني عقب مي‌افتد.

2. فقط مي‌تواند در مورد موضوع اصلي كاربرد داشته باشد و در نتيجه فقط وقتي مي‌تواند مطرح شود كه يك موضوع اصلي بلافاصله در دست بررسي باشد. پيشنهادهاي كميّت مذاكره و كفايت مذاكره بدون تأثيرگذاري بر پيشنهاد اصلي مي‌توانند در مورد اين پيشنهاد به كار روند. اين پيشنهاد نمي‌تواند ارجاع شود (گرچه وقتي در دست بررسي باشد پيشنهاد ارجاع مي‌تواند مطرح شود؛ زير را بنگريد). نمي‌تواند به صورت مشخص تعويق شود يا به تنهايي روي ميز قرار بگيرد، اما وقتي در دست بررسي باشد، موضوع اصلي مي‌تواند به صورت مشخص به تعويق بيافتد، يا روي ميز گذاشته شود، و در چنين موردي، پيشنهاد تعويق نامشخص نيز تا زمان مشخص به تعويق مي‌افتد يا روي ميز گذاشته مي‌شود.

3. وقتي كس ديگري كسب صحن كرده باشد خارج از دستور است.

4. بايد حمايت شود.

5. قابل‌مذاكره است؛‌ و، برخلاف مورد پيشنهادهاي فرعي ديگر، مذاكره در مورد پيشنهاد تعويق نامشخص مي‌تواند به طور كامل به شايستگي‌هاي موضوع اصلي كشيده شود.

6. غيرقابل‌اصلاح‌ است.

7. به اكثريت آراء نياز دارد.

8. رأي مثبت به پيشنهاد تعويق نامشخص مي‌تواند تجديد نظر شود. رأي منفي به آن نمي‌تواند مورد تجديد نظر قرار بگيرد، و پس از چنين رأيي اين پيشنهاد نمي‌تواند راجع به همان پيشنهاد اصلي طرح مجدد شود، به دو دليل: (الف) با رأي منفي به تعويق نامشخص، تلاش براي جلوگيري از اينكه موضوع مطرح شده با پيشنهاد اصلي بالا بگيرد، ديگر شكست خورده است؛ و (ب) به مخالفان پيشنهاد اصلي فرصت ديگري داده خواهد شد تا وقتي در مورد آن رأي‌گيري مي‌شود با طرد مستقيم، پيشنهاد اصلي را بكُشند.

قواعد و توضيح بيشتر

تأثثر بر پيشنهاد در دست بررسي. تأثير به تعويق انداختن يك مسأله به صورت نامشخص سركوب كردن آن در طول اجلاس جاري است. در يك كنوانسيون يا يك كنفرانس مركب از چندين نشست، سركوبي پيشنهاد در طول مجموعه‌ي كامل نشست‌ها ادامه مي‌يابد، و در انجمن‌هاي عادي، در طول نشست‌ هفتگي، ماهانه، يا هر نشست ديگري كه باشد، تدوام خواهد داشت. در نتيجه، تصويب پيشنهاد تعويق نامشخص در واقع طرد غيرمستقيم پيشنهاد اصلي است.

تأثير ارجاع (پيشنهاد اصلي) بر پيشنهاد در دست بررسي تعويق نامشخص. اگر يك پيشنهاد اصلي، وقتي كه يك پيشنهاد تعويق نامشخص در دست بررسي است، به كميته ارجاع شود، پيشنهاد اخير ناديده گرفته خواهد شد و به كميته ارجاع نمي‌شود، زيرا تصويب پيشنهاد ارجاع حاكي از آن است كه مجمع طرفدار تعويق نامشخص نيست.

استفاده‌ي خاص موردي. گاهي اوقات پيشنهاد تعويق نامشخص از سوي استراتژيست‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرد تا قدرت خودشان را در خصوص پيشنهادي كه با آن مخالفند تست بزنند. طرح اين پيشنهاد اعضائي را كه از حقشان براي مذاكره در مورد پيشنهاد اصلي استفاده كرده‌اند، قادر مي‌سازد باز هم صحبت كنند، زيرا، طبق توضيح ويژگي استاندارد 5، پيشنهاد تعويق نامشخص هرچند از نظر تكنيكي يك پيشنهاد جديد است، اما ضرورتاً به معناي مذاكره در مورد پيشنهاد اصلي است. در نتيجه، تأثيرش اين است كه به مخالفان اقدام در دست بررسي اين شانس را مي‌دهد تا بدون ريسك تصويب پيشنهاد اصلي، آن را‌ بكشند، انگار كه در مورد پيشنهاد اصلي رأي‌گيري شده باشد. اگر مخالفان پيشنهاد اصلي، پيشنهاد تعويق نامشخص را ببرند، پيشنهاد اصلي براي آن اجلاس سركوب مي‌شود؛ اگر ببازند، آنان هنوز فرصت يك رأي‌گيري در مورد پيشنهاد اصلي را دارند،‌ و چون با رأي‌گيري در مورد پيشنهاد تعويق نامشخص، از قدرت خودشان با خبر شده‌اند،‌ مي‌توانند در مورد معقول بودن تلاش‌هايشان به يك نقطه نظر برسند.

شكل و نمونه

فرض كنيد قطعنامه‌ زير در نشست شعبه‌ي محلي يك انجمن پروفشنال ايالتي در دست بررسي است:
«تصويب شد، كه شعبه‌ي فرندال از جيمز تورنتون، رئيس انجمن ايالتي، براي سناتوري ايالات متحد پشتيباني كند.» مذاكره‌ در اين باره وضعيت حساسي ايجاد مي‌كند. اعضاء، طرفدار رئيس انجمن ايالتي خودشان هستند، اما در امور مسائل دولتي علاقمندند از نامزدهاي منتخب خودشان حمايت كنند. لكن،‌ دادن رأي منفي به اين پشتيباني ممكن است به معناي طرد رئيس ايالتي آنان تلقي شود. به علاوه،‌ رأي به اين مسأله چه مثبت و چه منفي مي‌تواند شعبه‌ محلي را به انشعاب ناخوشايند دچار كند.

عضو الف (كسب صحن): پيشنهاد تعويق نامشخص قطعنامه را دارم.(حمايت)
رئيس: پيشنهاد و حمايت مي‌شود كه قطعنامه‌ مربوط به حمايت از جيمز تورنتون براي سناتوري ايالات متحد تعويق نامشخص شود. رئيس عضو الف را تأييد مي‌كند.

مذاكره در مورد پيشنهاد فرعي تعويق نامشخص احتمالاً به موضوع منطقي بودن خود قطعنامه نيز كشيده خواهد شد. با اين حال، وقتي مذاكره متوقف شود، ابتداء در مورد پيشنهاد فرعي رأي‌گيري مي‌شود.

رئيس: موضوع رأي‌گيري پيشنهاد تعويق نامشخص اين قطعنامه است: «تصويب شد، كه شعبه‌ي فرندال از جيمز تورنتون، رئيس انجمن ايالتي، براي سناتوري ايالات متحد پشتيباني كند». كساني كه با تعويق نامشخص شدن اين پيشنهاد موافقند بگويند: «آري». . . مخالفان بگويند: «نه». . . موافقان بردند و قطعنامه تعويق نامشخص مي‌شود.

اگر پيشنهاد تعويق نامشخص ببازد، رئيس بي‌درنگ نتيجه را اعلام مي‌كند و پيشنهاد اصلي را به رأي مي‌گذارد. عبارات مورد استفاده‌ي رئيس از اين قرار‌ند:

رئيس: مخالفان بردند. پيشنهاد تعويق نامشخص رد شد. در مورد اين قطعنامه رأي‌گيري مي‌شود: «تصويب شد، كه . . » [مثل هر پيشنهاد اصلي ادامه مي‌يابد].


پذيرش | تماس | نقشه‌ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 163 / 198964

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دستورنامه رابرت - ويرايش دهم   پيگيرى فعاليت سايت فصل ششم: پيشنهادهاي فرعي   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 3.0.17 + AHUNTSIC

Creative Commons License